Корупцијата не се исплати

Визуали од кампањата

В