Korrupsioni nuk paguhet

KUSH DENONCON
KORRUPSION?

Korrupsioni mund të denoncohet nga çdo qytetar që ka qenë dëshmitar i korrupsionit, të cilit i është kërkuar të marrë pjesë në një veprim korruptiv ose ka informacion në lidhje me ndodhjen e një veprimi korruptiv dhe atë mund ta vërtetojë. Korrupsioni mund të denocohet nga çdo nëpunës shtetëror në rast se ai / ajo vëren sjellje të pandërgjegjshme, korruptive nga punonjësit në institucion, konflikt interesash dhe çdo gjë që mund të dëmtojë buxhetin e shtetit për përfitime personale.

A ËSHTË DENONCIMI I SIGURT?

Denoncimi i korrupsionit është i sigurt dhe i dobishëm për të gjithë ne. Shteti ka siguruar më shumë mekanizma dhe ka miratuar ligje për të siguruar sigurinë e qytetarëve të guximshëm që denoncojnë korrupsionin. Ne e përsërisim – çdo hap është ndërmarrë në mënyrë që askush në asnjë moment të mos ndihet i cënuar. Denonco çdo dyshim për veprime korruptive.

DENONCO KORRUPSION:

KSHPK

Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

PTHP

për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit

MPB

Ministria e punëve të brendshme

DOGANË

Drejtoria e doganave

Ti

Transparency International Macedonia

PËR FUSHATËN

BezKorupcija.com është pjesë e fushatës “Tani gjithçka është publike – Korrupsioni nuk paguhet” dhe është udhërrëfyesi dhe partneri i juaj se si të ndërtojmë bashkërisht një shoqëri pa korrupsion.
Këtu mund të gjeni informacionet e nevojshme për t’u përfshirë në mënyrë aktive në luftën kundër korrupsionit.